ÇAĞRI MƏRKƏZİ

MÜDAFİƏ NAZİRLİYİNİN HƏRBİ HOSPİTALI:

MÜDAFİƏ NAZİRLİYİNİN HƏRBİ HOSPİTALI:

MÜDAFİƏ NAZİRLİYİNİN HƏRBİ HOSPİTALI:
Avadanlıq satışı (Chillər fancool) və Full mexanik Elektrik İşləri