ÇAĞRI MƏRKƏZİ

XƏTAİ SEVGİLİM PARK:

XƏTAİ SEVGİLİM PARK:

XƏTAİ SEVGİLİM PARK:
bütün mexaniki işlər, isitmə, soyutma (VRF sistemi) və havalandırma işləri.