ÇAĞRI MƏRKƏZİ

QƏBƏLƏ JALƏ KONSERV ZAVODU MEYVƏ SAXLAMA KAMERALARI:

QƏBƏLƏ JALƏ KONSERV ZAVODU MEYVƏ SAXLAMA KAMERALARI:

QƏBƏLƏ JALƏ KONSERV ZAVODU MEYVƏ SAXLAMA KAMERALARI:
inşaat, soyutma avadanlıqları, mexaniki,elektro-mexaniki, elektrik və digər bütün işlər daxil olmaqla, obyektlərin açar-təslim təhvili.