ÇAĞRI MƏRKƏZİ

Yorsan MƏRKƏZ OFİS:

Yorsan MƏRKƏZ OFİS:

Yorsan MƏRKƏZ OFİS:
bütün mexaniki işlər, isitmə, soyutma (Chiller-fancoil sistemi)işləri.